www.rejewski.pl 18/09/2018 19:54
menu strony
Szczęśliwy numerek


Regulamin „Szczęśliwego Numerka” dostępny w zakładce Samorząd Uczniowski, świetlicy szkolnej oraz w gablocie samorządowej (hol przy pokoju nauczycielskim).Certyfikat dla szkoły - biblioteka przyjazna uczniowiCertyfikat dla szkoły


Certyfikat dla szkoły
Certyfikat dla szkoły
Polskiego Towarzystwa Dysleksjihistoria

Historia gimnazjum w Białych Błotach1 stycznia 1999 roku weszła w Polsce w życie Reforma samorządowa wprowadzająca podział kraju na 16 dużych województw, 308 powiatów ziemskich oraz 65 grodzkich, 2489 gmin. Oznaczało to większą decentralizację państwa, także w zakresie zarządzania oświatą. Kurator Oświaty przestał prowadzić szkoły i placówki, przekazał je jednostkom samorządu terytorialnego, które stały się organem prowadzącym. Zadania własne gminy zostały określone w art. 5a znowelizowanej ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r., z których wynika między innymi, że obowiązkiem gminy stało się zakładanie i prowadzenie gimnazjów. 1 września 1999 r. w Polsce rozpoczął się przełomowy w powojennych dziejach polskiego szkolnictwa czas wprowadzania reformy systemu edukacji. Uruchomiono rozłożony na lata proces zmian ustroju szkolnego, programów nauczania, reguł oceniania wiedzy i kompetencji ucznia. Oprócz zreorganizowanej sześcioletniej szkoły podstawowej wystartowały trzyletnie gimnazja.

9 marca 1999 r. Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr VII/39/99 w sprawie utworzenia gimnazjum w Białych Błotach z dniem 1 września 1999 r, przy ulicy Centralnej 27. Obwód szkoły obejmował uczniów z miejscowości: Białe Błota, Lipniki, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Prądki, Zielonka i Przyłęki. 15 kwietnia 1999 r. Zarząd Gminy w Białych Błotach w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 08.01.1999 r. zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego powierzył stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach na okres od 15 kwietnia 1999 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Białych Błotach mgr Zdzisławowi Naporze.

Od 1 września 1999 r. do 02.09.2002 r. uczniowie gimnazjum realizowali obowiązek szkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Białych Błotach przy ulicy Centralnej 27. Władze Gminy Białe Błota na sesji w dniu 28 grudnia 2000 r. podjęły Uchwałę Budżetową nr XXVII/226/2000 zatwierdzającą budowę gimnazjum w Białych Błotach przy ulicy Czystej 1a dla uczniów z następujących miejscowości: Białe Błota, Kruszyn Krajeński, Lipniki, Murowaniec, Drzewce, Ciele, Prądki, Zielonka. Przyłęki, Trzciniec. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego wraz z aktem erekcyjnym odbyła się 24 lipca 2001 r. Wykonawcą inwestycji był „Budomont – Pomorze” Spółka Akcyjna z Bydgoszczy, a inwestorem Gmina Białe Błota reprezentowana przez Zarząd Gminy na czele z jej Przewodniczącym – Wójtem Gminy Edmundem Łącznym.

2 września 2002 r. o godz. 12:00 odbyła się uroczystość otwarcia budynku gimnazjum. Funkcję Dyrektora Gimnazjum po wygraniu konkursu 23 kwietnia 2002 r. powierzono dotychczasowemu Dyrektorowi mgr Zdzisławowi Naporze. Na stanowisko Wicedyrektora Dyrektor powołał mgr Elżbietę Malicką. Ilość uczniów, absolwentów, oddziałów Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach przedstawiają zestawienia:
Rok szkolny Ilość uczniów Ilość oddziałów Uwagi
1999/2000 145
w tym:
klasy I - 145
6 Budynek Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
2000/2001 297
w tym:
klasy I - 156
klasy II - 141
12
Klasy I - 6
Klasy II – 6
Budynek Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
2001/2002 416
w tym:
klasy I – 117
klasy II – 157
klasy III – 142
17
Klasy I – 5
Klasy II – 6
Klasy III - 6
Budynek Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
2002/2003 430
w tym:
klasy I – 150
klasy II – 122
klasy III – 158
17
Klasy I – 6
Klasy II – 5
Klasy III – 6

2003/2004 429
w tym:
klasy I – 157
klasy II – 150
klasy III – 122
17
Klasy I – 6
Klasy II – 6
Klasy III - 5

2004/2005 437
w tym:
klasy I – 161
klasy II – 161
klasy III – 151
18
Klasy I – 6
Klasy II – 6
Klasy III – 6

2005/2006 475
w tym:
klasy I – 154
klasy II – 160
klasy III – 161
17
Klasy I – 5
Klasy II – 6
Klasy III – 6

2006/2007 458
w tym:
klasy I – 146
klasy II – 151
klasy III – 161
18
Klasy I – 6
Klasy II – 6
Klasy III – 6

2007/2008 428
w tym:
klasy I – 131
klasy II – 150
klasy III – 147
17
Klasy I – 5
Klasy II – 6
Klasy III – 6

2008/2009 425
w tym:
klasy I – 149
klasy II – 130
klasy III – 146
17
Klasy I – 6
Klasy II – 5
Klasy III – 6

2009/2010 425
d w tym:
klasy I – 139
klasy II – 151
klasy III – 135
17
Klasy I – 6
Klasy II – 6
Klasy III – 5

2010/2011 432
w tym:
klasy I – 140
klasy II – 139
klasy III – 153
17
Klasy I – 5
Klasy II – 6
Klasy III – 6

2011/2012 428
w tym:
klasy I – 154
klasy II – 138
klasy III – 136
n 17
Klasy I – 6
Klasy II – 5
Klasy III - 6Bardzo ważną rolę w pracy wychowawczej każdej placówki oświatowej pełni jej patron. W związku z powyższym w roku szkolnym 2005/2006 w gimnazjum rozpoczęła się kampania „Bohater”. W dniu 27 października 2005 r. w czasie spotkań z rodzicami odbyła się prezentacja sylwetek 4 kandydatów na patrona gimnazjum wyłonionych wcześniej w wyniku głosowania sposób 47. Kandydatami byli: płk Antoni Grygiel, Wisława Szymborska, Tony Halik i Marian Rejewski. Po prezentacji zwiedzający wystawy: rodzice, nauczyciele i uczniowie mieli możliwość oddania głosu na jednego z kandydatów. Największą ilość głosów otrzymali: Marian Rejewski – 312, Tony Halik – 161.

W dniu 7 marca 2006 r. rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Mariana Rejewskiego. Marian Rejewski to rodowity bydgoszczanin, wielki Polak, pogromca Enigmy, niemieckiej maszyny szyfrującej. To godny, mogący być wzorem dla młodzieży patron.

W dniu 29 czerwca 2006 r. Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr XL/489/2006 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Białych Błotach. Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru odbyła się w rocznicę śmierci Mariana Rejewskiego 13 lutego 2007 r. z udziałem m.in. Janiny Sylwestrzak, córki Mariana Rejewskiego.

Galeria archiwalnych zdjęć gimnazjum w Białych Błotach

wirtualny spacer

Wirtualny spacer
po szkole

aplikacje szkolne
dane szkoły

Publiczne Gimnazjum
im. Mariana Rejewskiego

ul. Czysta 1a
86-005 Białe Błota
tel./fax : 52 381-47-77
e-mail: gimnazjum@bialeblota.pl
strona internetowa: www.rejewski.pl
REGON: 0924 73 178
NIP: 554-23-72-108
wydzielony rachunek dochodów placówki oświatowej:
Bank Spółdzielczy Oddział Białe Błota nr konta
47 8142 1020 0406 2000 0005Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a
w Białych Błotach
chronimy dzieci


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa fotografia
Echo ucznia

Echo Ucznia

szkolne centrum mediacji

Szkolne Centrum Mediacji
www.mediacje.proste.pl

wolontariat

szkolne programy

Erasmus

English teaching


Szkoła z klasą 2

Akademia Szkolnego Mediatora

Wszechstronny Absolwent


Pracownia Filmoteki Szkolnej


Aktywna Edukacja
Wygenerowano w sekund: 0.01 1,890,080 unikalnych wizyt