www.rejewski.pl 18/09/2018 20:18
menu strony
Szczęśliwy numerek


Regulamin „Szczęśliwego Numerka” dostępny w zakładce Samorząd Uczniowski, świetlicy szkolnej oraz w gablocie samorządowej (hol przy pokoju nauczycielskim).Certyfikat dla szkoły - biblioteka przyjazna uczniowiCertyfikat dla szkoły


Certyfikat dla szkoły
Certyfikat dla szkoły
Polskiego Towarzystwa Dysleksjipodręczniki szkolne

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący
w Publicznym Gimnazjum
im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach
w roku szkolnym 2016/2017 dla klas I-III
Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w roku szkolnym 2016/2017 dla kl. I, II

Uwaga, klasy pierwsze i drugie nie kupują podręczników, otrzymają je we wrześniu w ramach dotacji celowej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Uczniowie podręcznik do religii zakupują we własnym zakresie, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań, autor: ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak, podręcznik do religii dla klasy I "Spotkanie ze Słowem"
podręcznik można odkupić.

Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w Publicznym Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach w roku szkolnym 2016/2017 dla kl. III

J ę z y k   p o l s k i
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, A.Łuczak , E.Prylińska, podręcznik do kształcenia literackiego dla kl. III „Między nami” + 2 zeszyty ćwiczeń. Podręcznik można odkupić. "Między nami". Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Język polski 3. Część I i II

M a t e m a t y k a
Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej.
Podręcznik należy kupić nowy.H i s t o r i a
Wydawnictwo Nowa Era, S.Roszak, podręcznik do historii dla kl.III, „Śladami przeszłości”. Podręcznik można odkupić.

B i o l o g i a
Wydawnictwo Nowa Era M.Jefimow, M.Sęktas, podręcznik do biologii dla k. III - „Puls życia ” + ćwiczenia. Podręcznik można odkupić. Ćwiczenia należy kupić nowe.

G e o g r a f i a
Podręcznik Wydawnictwo Nowa Era, „Planeta Nowa 3”, Szubert Mariusz.
ćwiczenia: Planeta Nowa 3, autorzy: Ćwiklińska Ewa, Wawrzkowicz Anna, Knopik Justyna, wyd. Nowa Era

F i z y k a
Wydawnictwo WSiP, J.Poznańska, M.Rowińska, E.Zając, podręcznik do fizyki dla kl. III pt.”Ciekawa fizyka”- część III oraz dziennik badawczy 3.
Podręcznik można odkupić. Dzienniki badawcze należy kupić nowe.

C h e m i a
Wydawnictwo Nowa Era -J.Kulawik, T.Kulawik, podręcznik do chemii dla kl. III „Chemia Nowej Ery”.
Wydawnictwo Nowa Era , D.Babczonek – Wróbel, T.Kulawik, zeszyt ćwiczeń „Chemia Nowej Ery” cz. 3. podręcznik można odkupić, ćwiczenia należy kupić nowe.

J ę z y k    a n g i e l s k i
Grupa podstawowa - New English Plus 3
Grupa zaawansowana - New English Plus 4
J ę z y k    n i e m i e c k i
Wydawnictwo Nowa Era, Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka, Deutsch część II - kontynuacja z klasy drugiej

R e l i g i a
Wydawnictwo Św. Wojciecha Poznań, Ks. J.Szpet, D.Jackowiak , podręcznik do religii dla kl. II – „Aby nie ustać w drodze”.
Podręcznik można odkupić.

I n f o r m a t y k a
Podręcznik nie obowiązuje.

E d u k a c j a   d l a   b e z p i e c z e ń s t w a
Wydawnictwo Nowa Era, Loog,Słoma, G.Zając ,podręcznik dla klasy III ,, Żyję i działam dla bezpieczeństwa, edukacja dla bezpieczeństwa”.

Dyrekcja szkoły informuje, że w ciągu roku szkolnego istnieje możliwość uzupełnienia szkolnego zestawu podręczników o pozycje niezbędne do realizacji podstawy programowej i przygotowania do egzaminu gimnazjalnego o pozycje takie jak : zbiory zadań, repetytorium, itp.

wirtualny spacer

Wirtualny spacer
po szkole

aplikacje szkolne
dane szkoły

Publiczne Gimnazjum
im. Mariana Rejewskiego

ul. Czysta 1a
86-005 Białe Błota
tel./fax : 52 381-47-77
e-mail: gimnazjum@bialeblota.pl
strona internetowa: www.rejewski.pl
REGON: 0924 73 178
NIP: 554-23-72-108
wydzielony rachunek dochodów placówki oświatowej:
Bank Spółdzielczy Oddział Białe Błota nr konta
47 8142 1020 0406 2000 0005Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a
w Białych Błotach
chronimy dzieci


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa fotografia
Echo ucznia

Echo Ucznia

szkolne centrum mediacji

Szkolne Centrum Mediacji
www.mediacje.proste.pl

wolontariat

szkolne programy

Erasmus

English teaching


Szkoła z klasą 2

Akademia Szkolnego Mediatora

Wszechstronny Absolwent


Pracownia Filmoteki Szkolnej


Aktywna Edukacja
Wygenerowano w sekund: 0.01 1,890,141 unikalnych wizyt