www.rejewski.pl 18/09/2018 19:54
menu strony
Szczęśliwy numerek


Regulamin „Szczęśliwego Numerka” dostępny w zakładce Samorząd Uczniowski, świetlicy szkolnej oraz w gablocie samorządowej (hol przy pokoju nauczycielskim).Certyfikat dla szkoły - biblioteka przyjazna uczniowiCertyfikat dla szkoły


Certyfikat dla szkoły
Certyfikat dla szkoły
Polskiego Towarzystwa Dysleksjipsycholog szkolny

Godziny pracy Psychologa Szkolnego
w roku szkolnym 2016/2017
Agnieszka Kowalska

Poniedziałek 9:00 - 13:30
Wtorek 10:00 - 15:30
Środa 11:00 – 16:00
dyżur dla rodziców 15:00 - 16:00
Czwartek 9:00 – 12:00
Piątek 8:00 – 11:00
Agnieszka Kowalska

Jestem absolwentką z psychopedagogiki na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Wybór mojego kierunku studiów nie był przypadkowy gdyż zawsze chciałam pracować z młodzieżą i pomagać jej w pokonywaniu problemów zarówno tych natury psychicznej jak i fizycznej. Pomoc w adaptacji z otoczeniem, dbanie o kontakt z rówieśnikami oraz troska o wychowanków jest dla mnie nadrzędnym celem pracy psychologa. W wypełnieniu powierzonych mi prac z całą pewnością pomocne będzie doświadczenie ,które nabyłam pracując z dziećmi i młodzieżą jak opiekun i psycholog w Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak.” oraz w Domu Opieki Społecznej w Bożenkowie pracując jako wychowawca i terapeuta. Swoją wiedzę systematycznie poszerzam uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących wieku adolescencyjnego. Zainteresowania :opera, psychologia, film.

Zadania psychologa szkolnego 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
• Dyrekcją szkoły
• Rodzicami
• Nauczycielami i innymi pracownikami Gimnazjum
• Nauczycielami i pracownikami innych szkół
• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

Kiedy spotykam się z uczniami?

Zwykle wtedy, gdy:

• – zastanawiają się nad tym jak budować dobre związki
• – oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych • zasad
• – mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi
• – mają problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, • nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem • swoich emocji, niską samoocenę
• - mają myśli samobójcze
• – powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia • snu i łaknienia
• – są zestresowani
• – niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w • konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.
• – doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód • rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba • alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne
• – potrzebują pomocy materialnej
• – cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
• – kieruje ich do mnie nauczyciel (interwencje)
• – cieszą się swoimi sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi”
• – wracają z ciekawych podróży z wrażeniami, zdjęciami
• – są zainteresowani rozwojem własnego potencjału
• – przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas • konkursów, wykładów, egzaminu gimnazjalnego itp.)
• – nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc
• – chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje
• – oraz w każdej innej sprawie
wirtualny spacer

Wirtualny spacer
po szkole

aplikacje szkolne
dane szkoły

Publiczne Gimnazjum
im. Mariana Rejewskiego

ul. Czysta 1a
86-005 Białe Błota
tel./fax : 52 381-47-77
e-mail: gimnazjum@bialeblota.pl
strona internetowa: www.rejewski.pl
REGON: 0924 73 178
NIP: 554-23-72-108
wydzielony rachunek dochodów placówki oświatowej:
Bank Spółdzielczy Oddział Białe Błota nr konta
47 8142 1020 0406 2000 0005Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a
w Białych Błotach
chronimy dzieci


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Losowa fotografia
Echo ucznia

Echo Ucznia

szkolne centrum mediacji

Szkolne Centrum Mediacji
www.mediacje.proste.pl

wolontariat

szkolne programy

Erasmus

English teaching


Szkoła z klasą 2

Akademia Szkolnego Mediatora

Wszechstronny Absolwent


Pracownia Filmoteki Szkolnej


Aktywna Edukacja
Wygenerowano w sekund: 0.01 1,890,078 unikalnych wizyt